ОФОРМЛЕННЯ ПРИСТАТЕЙНИХ СПИСКІВ ЛІТЕРАТУРИ

Запорукою того, що цитовану публікацію буде враховано під час оцінювання наукової діяльності авторів, установи, країни, є правильний опис використовуваних джерел у списках літератури.

Далі →

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ І ПЕРЕКЛАДАЧІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Загальні рекомендації EASE (Європейської асоціації наукових редакторів) призначені для допомоги авторам, перекладачам і редакторам наукових статей задля збільшення ефективності міжнародної наукової взаємодії.

Далі →

БІБЛІОТЕКА І ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

У монографії висвітлено участь бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у процесах політичної комунікації, проаналізовано можливості бібліотечних установ у оптимізації та підвищенні ефективності цих процесів

Далі →