НОВІ МОДЕЛІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Бурхливий розвиток Інтернет-технологій дозволив налагодити нові моделі наукової комунікації, серед яких:

  • Електронний журнал – публікує статті з електронної платформи створеної спеціально з цією метою;
  • Електронний архів – забезпечує функції самоархівування, зберігає статті, препринтів, постпринти, монографії, звіти та інших наукові документи;
  • Освітня платформа – зберігає та поширює освітні документи;
  • Бази даних первинних результатів досліджень – забезпечують збереження та доступ до документів, що перебувають у стадії опрацювання і можуть бути використані для подальших досліджень;
  • E-лабораторії – гарантують доступ до інформації про процес дослідження під час його проведення за допомогою таких онлайн-засобів як блог, електронний блокнот, служби соціальних мереж;
  • Платформи відкритих конференцій – призначені для збору і передачі потокових аудіо / відео в режимі реального часу, тим самим надаючи можливість віртуальної участі у роботі конференції.