Рейтинг

РЕЙТИНГ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ ВИДАНЬ

(станом на 30 вересня 2016 р.)

Мета укладання рейтингу – популяризація ініціативи Відкритого доступу серед українських бібліотекарів та видавців бібліотекознавчих видань. Через відомі недоліки Google Академії даний рейтинг не варто використовувати для оцінки якості видань.

Назва виданняКількість документівКількість цитуваньh-індекс
1.Бібліотечний вісник827152515
2.Вісник Книжкової палати України1172185312
3.Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія5176299
4.Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського9827198
5.Бібліотечна планета5185017
6.Бібліотечний форум: історія, теорія і практика 1042987
7.Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития3802397
8.Вісник Харківської державної академії культури8095626
9.Рукописна та книжкова спадщина України. Археологічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів5783806
10.Збірник праць Науково-дослідного центру періодики771666
11.Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство 2891345
12.Вісник Львівського університету. Серія "Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології"267883
13.Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника83753
14.Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство204653
15.Вісник КНУКіМ. Серія "Соціальні комунікації"4800

Рейтинг українських бібліотекознавчих видань планується обраховувати раз на рік. Наступне оновлення рейтингу заплановане на 30 вересня 2017 р. Дані для обрахунку рейтингу отримано за допомогою пошукової системи Google Академія, з урахуванням різних варіантів написання назви видання. Рейтинг видань укладено за величиною h-індексу, у випадку рівності – за кількістю цитувань.

Запитання, зауваження та пропозиції надсилайте на nazarovetssa@ukma.edu.ua.