Рейтинг

РЕЙТИНГ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ ВИДАНЬ

(станом на 30 вересня 2017 р.)

Мета укладання рейтингу – популяризація ініціативи Відкритого доступу серед українських бібліотекарів та видавців бібліотекознавчих видань. Через відомі недоліки Google Академії даний рейтинг не варто використовувати для оцінки якості видань.

Назва виданняКількість документівКількість цитуваньh-індекс
1.Бібліотечний вісник858202217
2.Вісник Книжкової палати України999275114
3.Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія53873311
4.Бібліотечна планета5696799
5.Бібліотечний форум України1254109
6.Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського10889578
7.Вісник Харківської державної академії культурифункционирования, тенденции развития9388748
8.Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития4163718
9.Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство3992526
10.Збірник праць Науково-дослідного центру періодики1701256
11.Вісник Львівського університету. Серія "Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології"6121385
12.Рукописна та книжкова спадщина України. Археологічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів5672364
13.Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство186804
14.Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника3411123
15.Вісник КНУКіМ. Серія "Соціальні комунікації"4931

Рейтинг українських бібліотекознавчих видань планується обраховувати раз на рік. Наступне оновлення рейтингу заплановане на 30 вересня 2018 р. Дані для обрахунку рейтингу отримано за допомогою пошукової системи Google Академія, з урахуванням різних варіантів написання назви видання.

Рейтинг видань укладено за величиною h-індексу, у випадку рівності – за кількістю цитувань. У наступному рейтингу планується запровадити хронологічні обмеження – враховуватимуться лише публікації за останні 10 років.

Запитання, зауваження та пропозиції надсилайте на serhii.nazarovets@gmail.com.