Про проект

ДокШир створено задля безперешкодного поширення ініціатив руху Відкритого доступу серед українських фахівців бібліотечної справи.

Згідно результатів дослідження, попри значну декларативну підтримку руху Відкритого доступу, більшість вітчизняних бібліотекознавців мляво застосовує сучасні комунікаційні можливості та відчувають певні технологічні труднощі щодо ефективного використання відкритих наукових каналів.

Проект ДокШир покликаний надавати вичерпну інформацію про відкриті національні та міжнародні бібліотекознавчі ресурси Мережі і, водночас, забезпечувати детальну технічну підтримку з питань самоархівування та промоції вітчизняних бібліотекознавчих документів.

Назву проекту укладено від поєднання слів – «документ», у значенні будь-якого джерела інформації, передання людської думки, знань, та «ширити» у значенні поширювати, розповсюджувати.

 

About project

Project ДокШир (DocShyr) created for the free propagation Open Access initiatives among Ukrainian library scientists.

According to the survey results, despite significant declarative support for Open Access movement, most librarians are sluggish to use modern communication capabilities and collide with some technological difficulties while trying to use open scientific channels.

Activities ДокШир aims to provide comprehensive information on national and international library science resources and at the same time, provide detailed support for archiving and promotion of library scientists documents.