ПЛАТФОРМИ ВІДКРИТИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Відкриті конференції – надають можливість віртуальної (пасивної або активної) участі учасникам, які з різних причин не змогли взяти безпосередню участь у роботі наукової конференції. На платформах, що підтримують віддалені електронні конференції, як правило, доступні повні тексти доповідей, дискусій, презентації, плакати, таким чином, що конференція отримує «друге життя». До «відкритих конференцій» можна також віднести безкоштовні вебінари, що проводять з навчально-освітньою метою.

В авангарді передової практики проведення відкритих конференцій, слід відзначити TED-конференції (Technology, Entetainemnt, Design), девіз яких –  «Ідея, яка повинна поширюватися».