БД ПЕРВИННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Важливість наявності вихідних даних суттєво зросла за останні роки разом зі швидким збільшенням числа зібраних даних і з розвитком технологій для їх ефективної передачі. Наявність вихідних даних досліджень забезпечує повну прозорість наукового процесу та забезпечують основу для подальшої дослідницької роботи, оскільки проведення ефективних досліджень вимагає безперешкодного доступу та можливості використання існуючих даних.

Так, згідно результатів масштабного дослідницького проекту Survey Report PARSE.Insight, близько 60% європейських учених хотіли б використовувати наукові дані, отримані іншими дослідниками, однак понад 40% зіштовхуються з серйозними труднощами при спробах поділитися власними науковими даними, а тому тотальна більшість наукових даних продовжує зберігатися виключно на приватних електронних носіях інформації.

parse

Де вчені зберігають свої наукові дані згідно Survey Report PARSE.Insight (було дозволено кілька варіантів відповіді)