ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАННЄВИХ РЕСУРСІВ У БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У монографії зосереджено увагу на трансформації змісту бібліотечної професії в сучасному суспільстві, коли бібліотечні фахівці перетворюються на експертів, які здійснюють функції управління знанням та є інформаційними посередниками в процесі соціальних комунікацій. Проблема інтелектуального доступу до бібліотечних ресурсів як доступу до знання вирішується на засадах комплексного аналізу змісту ресурсів, традиційних та новітніх форм бібліотечної діяльності, методів інтеграції ресурсів та кооперативної роботи бібліотек, формування власних інтелектуально опрацьованих електронних інформаційних ресурсів, у тому числі оцифрованих джерел історико-культурної та наукової спадщини; створення електронних бібліотек та архівів відкритого доступу; розвитку онлайнових форм бібліотечної діяльності.

Для цитувань:

Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна; НАК України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 252 с.