РОЛЬ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ В МЕДІА-ОСВІТІ ГРОМАДЯН

Згідно схваленої постановою Президії Національної академії педагогічних наук України концепції, медіа-освіта – це частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіа-культури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.


Для цитувань:

Walczak-Niewiadomska A. Udział biblioteki publicznej w edukacji medialnej obywateli / Agata Walczak-Niewiadomska // Czas przemian, czas wyzwań: konferencja naukowa. – Warszawa, 2013. – Access Mode : URL : http://slideplayer.pl/slide/401662/.