ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В БІБЛІОТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Процес вимірювання ефективності соціальних медіа в бібліотечній практиці містить 5 основних кроків: визначення цілей та завдань, підбір метрик для обраних цілей, визначення способу отримання статистичної інформації, моніторинг і підготовка звітів, коректування системи вимірювання.

Для цитувань:

Юрик И. Измерение эффективности социальных медиа в библиотечной практике / Инна Юрик // SlideShare : Вебсайт. – Режим доступа : http://www.slideshare.net/InessYurik/ss-32635879.