СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЦИФРОВИХ КОЛЕКЦІЙ DC-VISU

Цифрове середовище змінює форми подання інформаційних джерел і стимулює розвиток нових засобів роботи з ними. Однак незмінним для адекватного сприйняття залишається єдність форми та змісту інформаційного об’єкта, які для текстової інформації об’єднуються в єдину сутність – документ.

Для цитувань:

Баркова О. Система формирования и интеграции цифровых коллекций DC-Visu / Ольга Баркова // Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація (25-26 листопада 2013 р.). – Режим доступа : http://www.slideshare.net/docshyr/dcvisu.