СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

Цілями даного дослідження було визначення загальної картини роботи університетських бібліотек України з електронними ресурсами, в т.ч. стану їх створення та використання, управління, проведення тренінгів та навчань користувачів тощо. Результати проведеного дослідження, сподіваємось, сприятимуть активізації роботи бібліотек зі створення та управління колекціями е-ресурсів, зокрема популяризації ініціативи Відкритого доступу.

Приблизний річний бюджет на передплату комерційних е-ресурсів (у гривнях)

Приблизний річний бюджет на передплату комерційних е-ресурсів (у гривнях)

Попереду ще ґрунтовні й детальні дослідження епохи бібліотек-піонерів, що освоювали нові технології та мережеві академічні простори. Попереду взагалі суттєві зміни в наукових комунікаціях, а отож і функціях університетських бібліотек. Тим більш корисно буде дослідникам майбутнього зазирнути в наші часи і побачити, «як все починалось»! Можливо, за якийсь десяток років все вищевикладене видасться взагалі щонайменше смішним. Але ми так починали. Вчилися самі і вчили наших користувачів. І випробовували перші комп’ютери в наших бібліотеках та університетах, і будували перші наші сайти, і вчились залучати он-лайнові ресурси та управляти електронними колекціями, створювали перші інституційні репозитарії й лобіювали прийняття перших університетських політик відкритого доступу, переконували університетські видавництва перевести друковані журнали в електронні, вчилися оцифровувати наші фонди та створювати електронні бібліотеки і т.п. І все це складало основу нашого професійного життя. І ми вірили, що бібліотеки, навіть опанувавши нові технології, збережуть свою основну місію – збереження та зберігання знань.

Докладніше про це читайте в:

Створення та використання електронних ресурсів в університетах України: за результатами дослідження / [упоряд. Ярошенко Т.О., Чуканова С.О.; ред. Патрушева О.В.]; Українська бібліотечна асоціація, Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” … [та ін.]. – Київ: [Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА], 2012. – 64 с.: схеми. – Режим доступу : URL : http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1250.