ВИКОРИСТАННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ СЛОВНИКІВ В ЕЛЕКТРОННИХ АРХІВАХ

Предметні покажчики (слова, чи фрази взяті зі стандартизованої та організованої структури знань) використовують для вирішення проблем індексації варіантів написання слів, синонімів, слів у множині, омографів (слова, які однаково пишуться, але неоднаково читаються), полісемії (багатозначність, наявність у мовній одиниці кількох значень) задля того, щоб кожне поняття описувалось виключно за допомогою лише одного встановленого терміну.

Для цитувань:

Subirats-Coll I. Use and integration of vocabularies in digital repositories / Imma Subirats-Coll // Free Webinars@AIMS (15 November 2013). – Mode of аccess: URL : http://eprints.rclis.org/22447/.