КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БІБЛІОТЕКИ

Безліч комерційних компаній невпинно збирають інформацію про нас: про стан здоров’я, фінанси, звички, купівлі, розваги, читацькі уподобання… Усе це нібито абсолютно законне використання інформації, однак, воно далеке від етичних норм і, як правило, націлене виключно на отримання грошової вигоди. Захист від неправомірного та неетичного використання інформації є наріжним каменем інтелектуальної свободи, і, оскільки, більшість громадян не в стані самотужки зорієнтуватися у питаннях захисту приватної інформації, бібліотеки просто зобов’язані їм у цьому допомогти, заради збереження ідеалів громадянського суспільства.

Для цитувань:

Salo D. Privacy and libraries / Dorothea Salo // SlideShare : Website. – Mode of аccess: URL : http://www.slideshare.net/cavlec/privacy-inlibs.