МУЛЬТИМЕДІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ

Короткий путівник мультимедійними ресурсами, який створено спеціально для бібліотекарів. Мультимедійні ресурси можуть містити різні види інформації, не лише текст, але й звук, зображення, анімацію, відео etc. Відмінна наочність мультимедійних матеріалів зумовила популярність їх використання в освіті.

Для цитувань:

Bradley P. Multimedia resources for librarians / Phil Bradley // SlideShare : Website. – Mode of аccess: URL : http://www.slideshare.net/Philbradley/multimedia-resources-for-librarians.