РОЛЬ Е-БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ РЕЙТИНГУ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Для оперативного визначення показників веб-ресурсів університетів України науково-технічною бібліотекою ТНТУ імені Івана Пулюя було створено сторінку «Вебометричні рейтинги» зі щоденним оновленням показників. Вебометричні дані на сторінці згруповані за видами ресурсів: Репозитарії України, ВНЗ України, Бібліотеки України, Сайти ТНТУ ім. Івана Пулюя. Для формування вебометричного рейтингу від НТБ ТНТУ використовуються загальнодоступні дані від відомих пошукових серверів та сервісів підрахунку зворотних посилань.

Для цитувань:

Шкодзінський О. К. Роль е-бібліотеки у формуванні рейтингу вищого закладу освіти / Шкодзінський Олег Ксаверович, Онисько Галина Ярославівна, Дубик Сергій Орестович // П’ята міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (11-12 вересня 2013 р.). – Режим доступу : http://www.slideshare.net/docshyr/ss-26273740.