ВИДИМІСТЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ В ІНТЕРНЕТІ

Досліджено вплив місця збереження наукових документів у мережі Інтернет на видимість цих документів у загальних та спеціалізованих пошукових системах. Вимірювання проводились на прикладі вибраних публікацій з інформології, котрі зберігаються у репозитаріях, цифрових бібліотеках, на веб-сторінках журналів і установ. Видимість даних документів визначено, як можливість їх знайдення за допомогою загальних та спеціалізованих пошукових систем. Результати дослідження допоможуть науковцям прийняти вірне рішення щодо вибору оптимального способу збереження та представлення власних наукових документів.

Для цитувань:

Pulikowski A. Widoczność publikacji naukowych w Internecie / Zarządzanie informacją w nauce. – Katowice, 2012. – Access Mode : URL : http://www.ptin.org.pl/konferencje/Z2012/repozytorium/Pulikowski.pdf.