ВІДКРИТИЙ РЕПОЗИТАРІЙ: СТВОРЕННЯ ЗА 22 КРОКИ

Успішне функціонування репозитарію багато в чому залежить від виважених рішень прийнятих ще на початкових етапах його створення. У презентації наведено 22 кроки, які дозволять виробити продуману стратегію розвитку, передбачити витрати та визначитись з очікуваннями щодо майбутнього відкритого архіву.

Для цитувань:

Kuchma I. Open access repository: How to set it up in 22 steps / Open Access and the Evolving Scholarly Communication Environment workshop. – Makerere University, 2012. – Access Mode : URL : http://www.slideshare.net/irynak/open-access-repository-how-to-set-it-up-in-22-steps-13740747.