ЧОМУ НАУКОВЦІ ВУЗІВ ІГНОРУЮТЬ ВЛАСНІ АРХІВИ?

У бібліотеках внз набула широкого поширення практика створення та підтримки відкритих наукових електронних архівів. Дана ініціатива повинна була дозволити ефективно управляти науковими документами співробітників внз, у тому числі і для демонстрації наукового потенціалу установи на національному та міжнародному рівні.

Однак, неналежна увага з боку бібліотечних фахівців до вивчення та оцінки інформаційних потреб потенційних користувачів призвели до потрапляння в електронні архіви документів недостатньо високої наукової цінності.

Так, згідно результатів аналізу 15 відкритих архівів внз України, проведеного за допомогою пошукової машини Google Scholar, кількість цитувань документів, які представлені у наукометричній базі Scopus суттєво вища за кількість цитувань документів, які зберігаються в інституційних архівах. До того ж, вчені вітчизняних внз зберігають власні частоцитовані документи на інших відкритих веб-ресурсах, оминаючи при цьому репозитарій власної установи.

ignore

Фото Wikimedia Commons

Ігнорування такого стану речей, у поєднанні з постійним ростом кількості вітчизняних електронних архівів, може призвести до безсистемності розвитку вітчизняного академічного веб-простору, втрати довіри до наукових продуктів українських авторів, закриття або радикальної зміни профілю цих ресурсів.

Докладніше про це читайте в:

Назаровець С. Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 25-30. – Режим доступу : DOI : 10.6084/m9.figshare.96256 .