СТАТИСТИКА ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ

Статистика займається загальними питаннями збору, вимірювання та аналізу кількісних та якісних статистичних даних, вивчає кількісні аспекти масових соціальних явищ. Статистика дозволяє провести масштабну оцінку того чи іншого явища, а також розробити систему методів для його аналізу та вивчення.

Для цитувань:

McDonald J. Statistics for Librarians: How to Use and Evaluate Statistical Evidence / John McDonald // SlideShare : Website. – Mode of аccess: URL : http://www.slideshare.net/john_mcdonald/statistics-for-librarians-how-to-use-and-evaluat.