ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ДЛЯ БІБЛІОТЕК

Інтернет речей – концепція комунікаційної мережі фізичних або віртуальних об’єктів, що здатні взаємодіяти між собою, з навколишнім середовищем та виконувати певні дії без втручання людини.

Для цитувань:

Engard N. Internet of Things for Libraries / Nicole Engard // SlideShare : Website. – Mode of аccess: URL : http://www.slideshare.net/nengard1/internet-of-things-for-libraries.