САНІТАРНИЙ ДЕНЬ У БІБЛІОТЕЦІ

Пил є основним фактором розповсюдження в книгосховищах бiологiчних шкiдникiв, серед яких найнебезпечнiшi мiкроскопiчнi гриби. В 1 м3 повітря книгосховищ мiститься вiд 800 до 1500 мiкроорганiзмiв, з них 1/3 – бактерiї, а 2/3 – спори грибiв, при цьому останнi складають основну масу пилових часток розмiром 1-5 мкм.

В одному грамi повiтряно-сухого пилу, вилученого з поверхнi бiблiотечних книг, зустрiчається до 5х104 спор грибiв. Унаслiдок бiохiмiчної дiяльностi гриби здатнi зруйнувати до 60% маси паперу, порушуючи його текстуру, змiнюючи забарвлення, знижуючи показники механiчної мiцностi, погiршуючи хiмiчнi властивостi целюлози (Джерело).

Для цитувань:

Назар’єва С. Чистота у бібліотеці / Світлана Назар’єва // SlideShare : Веб-сайт. – Режим доступу : http://www.slideshare.net/lananazarieva/ss-53191354.