101 ІННОВАЦІЯ У НАУКОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Процес наукової комунікації перебуває в процесі динамічної трансформації. Даний плакат намагається показати актуальний стан і особливості використання сучасними науковцями спеціалізованих традиційних та інноваційних інструментів. Для цього було обрано 101 інновацію (у вигляді інструментів та сайтів) відповідно до 6 етапів дослідницького процесу.

Для цитувань:

Kramer B. 101 Innovations in Scholarly Communication – the Changing Research Workflow / Bianca Kramer, Jeroen Bosman // figshare : Website. – Mode of аccess: URL : http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1286826.