УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

У роботі висвітлені питання, пов’язані з роллю бібліотек у процесах поліпшення видимості університетської науки в міжнародному науково-інформаційному просторі.

Розкрито методику проведення університетськими бібліотеками процесів моніторингу, бібліометричних досліджень, інформаційного аналізу та інфометричної діагностики наукового документального потоку ВНЗ України.

Для цитувань:

Колесникова, Т. О. Університетська наука у світовому інформаційному просторі: моніторинг, бібліометрика, аналіз [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. семінар, 26.03.2015 р : [презентація] / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2015. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3519.