Відкритий доступ

openaccess_logo

Логотип руху Відкритого доступу

Рух Відкритого доступу (Open Access) – глобальний суспільний рух, що об’єднує мільйони активістів котрі сповідують ідею відкритості і прозорості в науці та виступають за зміну традиційної моделі наукової комунікації.

Усвідомлюючи загрози пов’язані з діяльністю наукових монополій, які стримують науковий процес, завдяки спільним зусиллям вчених, бібліотекарів, фахівців комп’ютерних технологій, видавців та інших пов’язаних з наукою людей, з’явився рух Відкритого доступу, як альтернатива комерційним публікаціям.

Відкритий Доступ – практика надання необмеженого і постійного доступу до наукових документів (рецензованих журнальних статей, дисертацій, наукових монографій, розділів книг) через мережу Інтернет, безкоштовно, без ліцензійних обмежень і без порушення авторських прав.

Головні положення руху сформульовані у:

Tempe Principles For Emerging Systems of Scholarly Publishing;

Budapest Open Access Initiative;

Bethesda Statement on Open Access Publishing;

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

У Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V сказано, що одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.